+48 605 764 674 +48 52 511 86 45 biuro@hurtowniatechniczna.pl

DETAL

HURT

Sorbent diatomitowy do substancji ropopochodnych szybko i skutecznie pochłania:

 • oleje
 • benzyny
 • smary
 • ropę

Sorbent diatomitowy pochodzi z polskiego złoża o najwyższej jakości. Jest to naturalny preparat stosowany do usuwania i pochłaniania substancji ropopochodnych. Jest to idealny środek do usuwania substancji ropopochodnych. Ponadto jest bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.Nie reaguje z cieczami – nie stwarza więc zagrożenia dla środowiska. Sorbent nawet nasycony mediami, nie stanowi zagrożenia. Nie znajduje się na wykazie substancji chemicznych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zrowia ludzkiego, oraz środowiska naturalnego.

Informacje o normach i dopuszczeniach:

 • Sorbent pochodzi z najlepszych jakościowo polskich złóż i jest preparatem jak najbardziej naturalnym. Nie znajduje się na na wykazie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla środowiska lub życia – zał. nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. 105 z dnia 10.09.1997 poz. 671).
 • Jest produkowany zgodnie z polską normą BN-91/0568-01.
 • Posiada atesty PZH z Warszawy (HK/B/0569/01/2005, HR/B/34/2005) dopuszczające do stosowania bez ograniczeń higienicznych.
 • Nasz sorbent jest zalecany do eksploatacji przez Urząd Morski w Gdyni (decyzja IOS 8201/28/97) oraz Akademię Obrony Narodowej z Warszawy.
 • Zużyty granulat diatomitowy nie zagraża środowisku naturalnemu i został zakwalifikowany, stosowanie do nowej Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku i Rozporządzenia Ministra Środowiska nr 1206, z dnia 27.09.2001 roku.
 • Zgodnie z opiniami rzeczoznawców w/w ministra, tj. Prof. dr hab. inż. M. Granopsa (up. nr 338) oraz zaktualizowaną do nowego stanu prawnego, Prof. dr hab. inż. M. Popiołka (up. nr 112), nasz sorbent zaliczany jest do grupy odpadów nr 15.02 podgrupa 15.02.03 („Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne”).
 • Sorbent może być więc składowany na wysypiskach komunalnych i przemysłowych. Zużyty granulat można również odwirować i użyć ponownie lub spalić.