Węże gumowe

Węże odciągowe

Węże ssawno-tłoczne PCV

Węże do pomp i wozów asenizacyjnych